Företagsekonomisk rådgivning

Ekonomisk rådgivning företagsekonomisk rådgivning kontakta Block revisionsbyrå i Sollefteå och kramforsAktiv ekonomisk rådgivning är en viktig del av vår verksamhet. Med kunskap om de lagar och bestämmelser som gäller kan vi, tillsammans med dig, skräddarsy lösningar som passar just din verksamhet. Och som maximerar ditt och företagets ekonomiska resultat.

Vi erbjuder rådgivning inom bland annat:
» Avtalsfrågor
» Deklarationer för företag och företagaren
» Omstruktureringar
» Obeståndsfrågor
» Köp och försäljning av bolag
» Generationsskiften
» Tjänster inom det aktiebolagsrättsliga området
» Starta eget
» Bokslut och Årsredovisningar

Kontakta oss så berättar vi mer.

Kontakta oss