Företagsvärdering

Kristofer Per peronslbakgrundVi har under många år hjälpt våra kunder vid värdering av företag och förhandlingar i samband med köp och försäljningar av företag eller affärsrörelser.

Varför företagsvärdering?
Företagsvärdering innebär att uppskatta det ekonomiska värdet på företag eller motsvarande verksamhet, ofta aktiebolag.

Syftet med företagsvärdering är normalt att kunna sätta ett rimligt pris på företaget i samband med köp, försäljning eller investering i företag, men även för att få underlag för banklån.
Vi använder olika metoder för företagsvärdering såsom

  • Avkastningsvärdering
  • Jämförande värdering
  • Substansvärdering

Samlad kompetens ger dig trygghet vid företagsvärderingen.